In februari 2018 verschijnt mijn boek

xxx

Het witte konijn. 
Naar eigenzinnig en inspirerend leiderschap

wit

ookweerwittegels

Uit de inleiding

Je bent leidinggevende, bestuurder, adviseur of vervult een soortgelijke rol. In je werk heb je alles onder controle en toch zijn er bepaalde zaken waar je ambitie verder in reikt. Je wilt meer zelfstandigheid, enthousiasme en ondernemend gedrag stimuleren bij de mensen met wie je werkt: in je team, in je projecten en in samenwerkingsverbanden. Want daarmee gaan zij zelf verandering initiëren, komen zij zelf met innovatieve ideeën en oplossingen, tonen hun verantwoordelijkheid, lossen hun dilemma’s op en brengen complexe projecten en processen tot een goed einde. Daartoe wil je hen inspireren en stimuleren.

Deze verandering ga je niet realiseren door nog effectiever te sturen, te coördineren of je te verdiepen in scrum en agile. Nee, die stap maak je door zelf de volgende stap te zetten in je eigen leiderschap. Aanvullend op je houding van effectieve en efficiënte leider, ontwikkel je een stijl die losser, opener, directer, autonomer, vrijer en mogelijk een tikje eigenzinniger is. Krachtiger, met meer impact en een grotere reikwijdte.

ss

Van de lichtvoetigheid van het boek gaat een enorme kracht uit. Het is mooi ook dat de schrijver geen systeem wil bouwen. Dit boek is groter dan een systeem. Het is 360 graden dynamische feedback.

Dit is hier wat opvulling

Andere fragmenten

De leider als behoeften-ziener

Als leider heb je te maken met een scala aan behoeften wil je je positie als leider naar behoren vervullen vanuit het perspectief van de volger. ‘Zien’ is daarom essentieel. Om in al deze diverse behoeften en doelen van jezelf en je omgeving (taak/ opdracht) te kunnen een functie te hebben, eventueel,  om in kunnen spelen op behoeften en wensen is het zaak om goed te observeren. Omgeving, situatie, organisatie, team en individuele situatie: wat speelt er, organisatiezieners, menszieners. Dat doe je door goed te luisteren, het belang in te zien van de vragen van de volger, door te steunen, perspectief te bieden, te relativeren, de ander te leren waar  verantwoordelijkheid en mogelijkheden liggen. Vertrouwen te geven. Zij zien waar groepen, team en organisaties behoefte aan hebben, en weten dat bovendien aan te reiken door het inzetten van het eigenschappen in het handelen.

In het handelen, toont zich de leider

De leider is pas een leider als deze iets doet. Niet alleen denken over de handeling, maar deze uitvoeren op het juiste moment en ook verantwoordelijkheid nemen ervoor. Op een zolderkamer, denken, schrijven en reflecteren is leuk, maar je hebt pas effect als je contact komt met de ander. Dan ontstaat er een andere dynamiek die zonder jou niet wat opgetreden. Door jouw aanwezigheid veranderen zaken. Door jouw aanwezigheid komen anderen in beweging. Misschien zelfs wel: ‘zonder jou geen verandering’. Door te handelen verandert er iets.
Handelen doe je vanuit drie invalshoeken. Handelen uit pure vrije wil om doel te bereiken. Handelen is ook het opvolgen van een bevel. En ten slotte handel je ook veel gedachteloos (naar de WC gaan).
Tenzij je alleen bent, gaat handelen gepaard met communicatie. Hierbij geldt een aantal wetmatigheden…

quote

In een wereld waar (top down) management op zijn retour is, gaat geinspireerd leiderschap steeds meer het verschil maken. Het Witte Konijn draagt fundamentele bouwstenen van leiderschap aan. Aanbevolen voor iedereen die een eigenzinniger – en daarmee effectiever – leider wil worden.

Marco Bogers, auteur van Getting Teams Done.

citaat

Eigenzinnigheid

Om eigenzinnigheid [70] te verklaren wordt het begrip in twee stukken geknipt. Eerst het eigene. Dat is je idee en overtuiging over wat er dient te gebeuren, welke handeling nodig is en wat het juiste besluit is. Dat idee heb je niet zomaar, dat is gebaseerd op een heldere kijk op zaken doordat je mens- en organisatieziener bent. Dit fundament is tot stand gekomen door leren, onderzoek, reflectie, aandacht en concentratie. Steeds weer je kennis en inzichten bijslijpen, wegstrepen en toevoegen om tot die heldere blik te komen. Een die niet vertroebeld is door een zelf aangelegde rookgordijn van angsten [56], verlangens, eerzucht [58] of belangen.
Het tweede stuk is zinnig in de betekenis van juist [91], kloppend en recht doend aan de situatie. Het gaat je erom te begrijpen en te weten, alvorens je het eigene zo  helder, krachig en inspirerend naar buiten brengt. Daardoor word je in de omgeving waar je werkt, herkend als puur, eerlijk en oprecht. Daar heeft je omgeving iets aan.
Soms is je waarheid wel een andere dan de algemene opinie, een zinnige maar geen koppige of eigenwijze. Daar ben je nu eenmaal leider voor.

eerste reacties

‘Zeer toegankelijk door schrijfstijl. Ik word als lezer aangesproken’.

‘In elke organisatie zijn er managers/leiders die hier iets aan hebben. Sterker nog, ik denk dat het boek ook voor een ‘niet-leider’ aanbevelenswaardig is. Het bevat vele leermomenten’.

‘Het boek biedt veel inspiratie denk ik voor velen en ook genoeg stof tot een prachtige discussie’

een extra regel

Reserveren

Wil je straks, als het boek klaar is, een exemplaar bestellen?
Laat het mij dan weten, dan reserveer ik er een voor je.

Doelen?

Alice vraagt aan de KeuzeKat: “Kunt u me misschien vertellen welke kant ik op moet?
“Dat hangt er heel erg van af waar je heen wil”, zei de kat.
“Dat kan me niet zoveel schelen….” Zei Alice.
“Dan doet het er niet toe welke kant je op gaat”, zei de kat.
“- als ik maar ergens kom”, voegde Alice er bij wijze van verklaring aan toe.
“O, dat zal wel lukken”, zei de kat, “als je maar lang genoeg doorloopt”.

Lewis Carroll, Alice in Wonderland

Ik ontvang alvast graag een voorpublicatie van het boek !