xxx

Binnenkort, begin 2018, verschijnt mijn boek (werktitel):

Het witte konijn. 
Het grootse leiderschapsreflectiewerkboek

wit

lees dit boek niet

 • als je in 5 stappen leider wil worden
 • als je doel is veel geld te verdienen
 • als je macht je drijfveer is
 • als je gelooft dat leiderschap aanzien betekent
 • als je gelooft dat er alleen extraverte leiders zijn

witregels

lees dit boek wel

 • als je echt wil leren hoe je leiderschap werkt
 • als je meer impact wilt hebben
 • als manager bent en verdere verdieping en verbreding zoekt
 • als je meer het verschil wenst te maken
 • als je weet dat er meer in je zit dan er nu uitkomt
 • als je als al effectief managet maar toch meer wilt bereiken

ookweerwittegels

Virtuoos

In dit boek ga ik je helpen met de bovenstaande onderwerpen. Ik leer je om gedachten te ontknopen, om anders om te gaan met opvattingen. Ik geef je handvaten hoe je aan je zekerheid kunt werken. Ik stel je vragen zodat je je levenshouding kunt rijpen, zodat je jezelf, mensen en situaties leert lezen. Om te handelen op het juiste moment in te grijpen. De juiste keuzes te maakt om momenten van ‘had ik maar’ te voorkomen. Om autonomer en vrijer te opereren. Om je betrokkenheid meer kracht dan een verantwoordelijkheid te laten zijn. Vrijer, dienend en virtuoos.

Virtuositeit staat voor voortreffelijkheid, uitmuntendheid, technisch beheersing en meesterschap. De stam is uit het Latijn afkomstig en betekent: kracht. In het Engels komt het terug in ‘virtue’: deugd. En daarmee is leiderschap in de kern beschreven: daadkrachtig het juiste doen. Want virtuoos zijn betekent toch ook vooral doen, niet zomaar wat, dat is onverstandig. Je doet het juiste, daar waar de situatie om vraagt, dienend. Met een passende levenshouding en het bijbehorende gedrag in besluitvorming en communicatie. Gestoeld op scherpte en wijsheid.

ss

Fragmenten uit het boek

De leider als behoeften-ziener

Als leider heb je te maken met een scala aan behoeften wil je je positie als leider naar behoren vervullen vanuit het perspectief van de volger. ‘Zien’ is daarom essentieel. Om in al deze diverse behoeften en doelen van jezelf en je omgeving (taak/ opdracht) te kunnen een functie te hebben, eventueel,  om in kunnen spelen op behoeften en wensen is het zaak om goed te observeren. Omgeving, situatie, organisatie, team en individuele situatie: wat speelt er, organisatiezieners, menszieners. Dat doe je door goed te luisteren, het belang in te zien van de vragen van de volger, door te steunen, perspectief te bieden, te relativeren, de ander te leren waar  verantwoordelijkheid en mogelijkheden liggen. Vertrouwen te geven. Zij zien waar groepen, team en organisaties behoefte aan hebben, en weten dat bovendien aan te reiken door het inzetten van het eigenschappen in het handelen.

In het handelen, toont zich de leider

De leider is pas een leider als deze iets doet. Niet alleen denken over de handeling, maar deze uitvoeren op het juiste moment en ook verantwoordelijkheid nemen ervoor. Op een zolderkamer, denken, schrijven en reflecteren is leuk, maar je hebt pas effect als je contact komt met de ander. Dan ontstaat er een andere dynamiek die zonder jou niet wat opgetreden. Door jouw aanwezigheid veranderen zaken. Door jouw aanwezigheid komen anderen in beweging. Misschien zelfs wel: ‘zonder jou geen verandering’. Door te handelen verandert er iets.
Handelen doe je vanuit drie invalshoeken. Handelen uit pure vrije wil om doel te bereiken. Handelen is ook het opvolgen van een bevel. En ten slotte handel je ook veel gedachteloos (naar de WC gaan).
Tenzij je alleen bent, gaat handelen gepaard met communicatie. Hierbij geldt een aantal wetmatigheden:

Eerste reacties

‘Richting die richting nodig heeft’, geniaal.’

‘Zeer toegankelijk door schrijfstijl. Ik word als lezer aangesproken’.

‘In elke organisatie zijn er managers/leiders die hier iets aan hebben. Sterker nog, ik denk dat het boek ook voor een ‘niet-leider’ aanbevelenswaardig is. Het bevat vele leermomenten’.

‘Het boek biedt veel inspiratie denk ik voor velen en ook genoeg stof tot een prachtige discussie’

‘Zeer interessant boek; je hebt organisatieland echt veel te brengen’

een extra regel

Reserveren

Wil je straks, als het boek klaar is, een exemplaar bestellen?
Laat het mij dan weten, dan reserveer ik er een voor je.

Doelen?

Alice vraagt aan de KeuzeKat: “Kunt u me misschien vertellen welke kant ik op moet?
“Dat hangt er heel erg van af waar je heen wil”, zei de kat.
“Dat kan me niet zoveel schelen….” Zei Alice.
“Dan doet het er niet toe welke kant je op gaat”, zei de kat.
“- als ik maar ergens kom”, voegde Alice er bij wijze van verklaring aan toe.
“O, dat zal wel lukken”, zei de kat, “als je maar lang genoeg doorloopt”.

Lewis Carroll, Alice in Wonderland

Ik ontvang alvast graag een voorpublicatie van het boek !