belichaming van wijsheid

Over de belichaming van leiderschap

 

De drie poorten van wijsheid

 

  • Je vinger in de wind steken om de koers van je organisatie of onderneming te bepalen
  • Een dobbelsteen werpen om een keuze te maken wie je benoemt tot projectleider
  • De luidste spreker de opdracht geven tot het leiden van een organisatie-aanpasssing.

Zo werken we natuurlijk niet en wil je ook niet werken.
Onnadenkendheid, gokken en willekeur wil je zoveel mogelijk uitsluiten.

Er is al zoveel waar je absoluut geen invloed op hebt: het weer, de gasprijs, allerlei ziektes, het politieke klimaat en de voortgang van de tijd. Dus dat beetje (of meer) waar je wel wat in kunt sturen en invloed op hebt, dat koester je vanzelfsprekend maximaal.

citaat

zou er ook zoiets bestaan als:
de belichaming van wijsheid?

citaat

Voor sommigen is dat koesteren al voldoende. Zij vinden al snel een bepaald niveau van doen en laten, en stabiliseren daarop. Bewust of onbewust kiezen zij voor de status quo. Een staat van onveranderlijkheid en vastigheid. En dat is natuurlijk helemaal prima zo.

Er zijn er ook die meer willen dan koesteren. Zij hebben een innerlijk drang tot exploreren en ontdekken. Zij zijn nieuwsgierig en moeten op pad gaan, geestelijk op avontuur om te doorgronden en te begrijpen hoe te leven en hoe te werken.
Haast onvermijdelijk, ze kunnen niet anders. Het moet.

Voor hen die aan het begin staan van het onvermijdelijk zoeken dit artikel over de drie poorten van wijsheid.
Voor hen die het onvermijdelijke gevoel van leren niet kennen, een kijkje in de keuken.

De Poort van Zelfkennis

De eerste poort van wijsheid staat geheel en al in het teken van zelfkennis.
Drie kernvragen komen daarbij naar voren:

  • Wie ben je?
  • Wat kan je?
  • Wat wil je?

Antwoorden op deze vragen gaan over persoonlijke eigenschappen (kwaliteiten), de waarden waar je voor staat en de overtuigingen die je hebt. En verder over je ambitie en je dromen.

Doorgang door deze poort betekent onderzoek naar hoe je denkt en hoe je voelt. Waar ben je gevoelig en ongevoelig voor?  De kern is hier leren het onderscheid te maken tussen denken (bewuste concentratie) en gedachten (onbewuste wolkjes van ideeën en opvattingen die zomaar tevoorschijn komen).  Daarbij is het de kunst dat je je emoties dit onderscheid niet laat verstoren. Angst, blijdschap, teleurstelling en boosheid verkleuren namelijk de objectiviteit van het zien.

Luisteren en kijken zijn erg belangrijk om te sturen op een positieve groepsdynamiekWant o.a. het verlangen naar succes, de angst op falen, je gekwetste persoontje zoekend naar eerherstel, en je onaantastbaar wanen door een dikke muur van zelfbescherming, zorgen voor matige en slechte keuzen.

Zelfkennis is slechts een deel van je gehele wijsheid. Je bent namelijk niet alleen op de wereld, er is een medemens waartoe jij je verhoudt.

De Poort van Mensenkennis

Werken en leven doe je nooit alleen. Je hebt pas werk doordat er een ander is. Die ander bepaalt voor deel jouw werk. Deze poort gaat over zien hoe anderen doen en bewegen. Wat hen motiveert en inspireert. Hoe je helpt, samenwerkt en verbindend optreedt. Daarvoor heb je kennis en vaardigheden nodig op het gebied van o.a. communiceren, onderhandelen, organiseren en besluiten.

Kortom: mensenkennis op individueel en groepsniveau. Nog anders gezegd: Hoe zit de mens in elkaar, op welke knop moet je drukken voor het optimale resultaat en hoe werkt de groep.
Maar er is meer dan jezelf kennen en de omgang met andere mensen. Je staat voor de volgende poort.

 

Wijsheid is een kwestie van leren, reflectie en uren maken; en misschien – vreemd genoeg – ook een zaak van afleren

citaat

De Poort van Optreden

Waar die eerste twee poorten vrij eenvoudig zijn te vinden en met enige oefening zijn te passeren, is deze poort iets lastiger te duiden. Heel simpel gezegd gaat deze poort over de juiste keuze maken: voor de ander, de groep en jezelf. Soms is dat betrekkelijk eenvoudig, maar als bijvoorbeeld variabelen, druk, verwachtingen en onduidelijkheid toenemen, is nemen van een besluit, het kiezen voor een richting, vaak bijzonder complex.
Vaker dan je vermoedt spelen er al snel andere zaken mee bij het kiezen en besluiten: jouw persoonlijke opdracht.

 

de wil tot wijsheid lijkt een onvermijdelijke en een natuurlijke energie die nooit aan kracht inboet

 

Dat is het hogere doel, een hoger geloof, iets dat jij wil realiseren. Je denken, handelen en gedrag wordt voortgedreven vanuit deze energie. Daar sta je in de ochtend voor op om je omgeving mee te helpen en je bijdrage aan te leveren.
Je hebt iets te brengen waar behoefte aan is: jouw oplossing vanuit jouw boodschap.
Wat je leert bij deze poort is om je boodschap te herkennen, te vertellen en te leven.

Je staat op, treedt door de poort heen, om te vertellen wat je te vertellen hebt. Zonder enige vorm van terughoudendheid, in je eigen stijl, ‘eigen-zinnig’ en toch altijd in het perspectief van wat de ander nodig heeft.

De kern bij deze poort is dat je opstaat en niet op je zolderkamer blijft hangen met je briljante ideeën.

belichaming wijsheid: de drie poort van wijsheid

Leren en afleren

De poort van zelfkennis passeer je door reflectie en feedback. De tweede poort, mensenkennis, is goed te leren via training.

De derde poort optreden is veelal een kwestie van uren maken, experimenteren, proberen, en zorgen dat je steeds meer in de richting komt van wat je te vertellen hebt. Echt aanleren kun je dit niet. Wat wel goed werkt is reflectie en feedback.

Nu is het leuke en tegelijk ingewikkelde dat je als mens niet in een logische volgorde stap voor stap door de drie poorten wandelt. Op alle denkbare volgorden en tijdstippen ga je keer op keer door iedere poort. Soms wil je door een poort en lukt het niet. Soms wil je niet door een poort en word je gedwongen. Alles kan.

Bij iedere passage van iedere poort ontdek je weer een nieuw element aan die poort en kom je wijzer door de poort heen.

Als je vaak door allerlei poorten bent getreden dan voel je opeens iets… is er nog een vierde poort?

De Belichaming van Wijsheid

Is de derde poort al lastig te verwoorden, bij deze poort is het vinden van passende woorden ronduit een opgave. Hier lijken we voorbij de taal te gaan. En misschien is dat juist wat deze poort behelst:  de belichaming van wijsheid. Je doet je werk vanuit zo’n rust, gemak en overzicht waarbij het lijkt alsof je niet aan het werk bent. Hier volg je je natuur, zonder enige afleiding en opsmuk.

Wijsheid ontwikkelen? Een methode die je direct helptWat je taak of rol ook is, je hoeft niet te persen, te drukken of te trekken. Het loopt gewoon. Het is voor-elkaar-krijgen zonder iets te doen. Hier wordt werken belichaming, een innerlijke wijsheid die weinig woorden behoeft. Niet omdat je beredeneert, maar omdat je weet en doet. Aldus straalt vanuit het gemak en de ontspanning een enorme kracht en souplesse.

Doorgang door de Poort van Belichaming van Wijsheid is vooral een kwestie van afleren. Steeds minder nodig om tot de kern van je boodschap te komen, tot de kern van je energie te komen.
Afleren door vertraging, geduld en verstilling.