Effectieve besluitvorming

Effectieve besluitvorming

 

Effectieve besluitvorming aan de hand van
7 ‘checks en balances’

 

Soms valt het niet mee om een goed besluit te nemen. Complexiteit, allerlei belangen, persoonlijke overtuigingen en bedrijfsblindheid.
Van alles kan effectieve besluitvorming vertroebelen.

Hieronder een hulpmiddel voor meer kwaliteit in besluitvorming. De weegschaal: zeven weegpunten aan de hand van zeven eenvoudige vragen, zeven ‘checks en balances’.

Je legt je antwoorden in de weegschaal en kijkt naar welke kant deze doorslaat. Als de weegschaal naar de goede kant doorslaat ga je naar een volgend weegpunt. Zo niet, dan heb je nog wat werk te doen.

Ik kan er nog veel woorden aan vuil maken.
Maar volgens mij spreken de weegpunten voor zichzelf.

 

Weegpunt 1

is de informatie compleet, helder, eenduidig, niet misleidend en niet corrupt?

Zo nee: ga door met informatie verzamelen, filteren, en zoeken naar motieven en drijfveren.

Aanklacht: te vaak worden besluiten genomen op basis van halve en/of verkeerde informatie

 

Weegpunt 2

heb je naar kritische personen en tegenstanders geluisterd?

Zo nee? Ga op zoek naar tegenmacht en luister naar die argumenten

Aanklacht: te vaak worden kritische geluiden buiten de deur gehouden, terwijl dat besluitvorming enorm kan verbeteren

 

Besluitvorming: een viaduct van nergens naar nergens

 

Weegpunt 3

doet het besluit recht aan de vraagstuk, is het besluit proportioneel?

Zo nee: maak een kleiner en minder ingrijpend besluit.

Aanklacht: te vaak tracht men met één besluit teveel in één keer op te lossen, worden alle problemen bij elkaar geveegd en is de oplossing met het zogenaamde vuilnisbak-besluit waar alle problemen zijn opgeveegd

 

Weegpunt 4

lost het besluit het vraagstuk op?  

Zo nee: formuleer het vraagstuk beter of opnieuw, ga op zoek naar de ongestelde vraag, betrek de lange termijn bij het vraagstuk en voeg een strategische invalshoek toe.

Aanklacht: te vaak worden besluiten genomen die het werkelijke probleem niet oplossen, omdat het werkelijke probleem niet op tafel komt en men verder durft te kijken dan de neus lang is

 

Weegpunt 5

wordt iemand persoonlijk bevoordeeld door het besluit?

Zo ja,  een besluit mag nooit louter persoonlijke belangen dienen.

Aanklacht: te vaak worden besluiten genomen waarbij persoonlijk aanzien, succes, macht en geld voorop staan

 

Weegpunt 6

wordt besluit ingegeven door angst en onzekerheid over positie en machtsbehoud?

Zo ja: dit zijn echt verkeerde gronden, neem een ander besluit.

Aanklacht: die moge duidelijk zijn

 

De EGO bestuurder laat vaak zijn tanden zien

Weegpunt  7

als je na je besluit zou terugkomen op een voor jouw onbekende plek in de organisatie waar je te maken krijgt met de gevolgen van je besluit, zou je dan alsnog het besluit nemen?

Zo nee: verplaatst je in andermans schoenen alvorens te besluiten en heroverweeg mogelijk je besluit.

Aanklacht: te vaak wordt er over hoofden heen een besluit doorgedrukt, zonder goed naar de gevolgen te kijken; soms vallen de gevolgen van besluitvorming voor bepaalde groepen dramatisch uit

 

Effectief besluitvorming in je achterhoofd

Neem de zeven weegpunten in je achterhoofd mee aan de bestuurstafel als een checklist. Ze zijn snel en eenvoudig toe te passen. Zeker na enige oefening.

 

 

*

Zoek je meer inspiratie?

Speciaal voor besturen en bestuurders:
Krachtig Besturen & Bestuurlijke Vernieuwing

*


Advies, klankbord en begeleiding
op het raakvlak van besturen en leiderschap nodig?.

Dan help ik graag met een

Strategie sessie