bezield besturen

Bezield besturen

Bezield besturen

Een tijd geleden was ik te gast bij een bestuur om te adviseren over de volledigheid van het huishoudelijk reglement. Daarbij wilde men weten of de wijze van besturen WBTR-proof was. Want ergens wilde het bestuur wel iets verbeteren. De gemeente had ook al laten vallen dat men meer maatschappelijk rendement verwachtte van deze stichting. Door strakker op de reglementen te sturen wilde het bestuur dit realiseren.

Rimpelloze vergadertechniek

Het gehele bestuur was aanwezig op donderdagmiddag. Ik werd zakelijk ontvangen. Bij de opening van de vergadering werden de ambities van hierboven duidelijk neergezet. Onderwerpen als risico’s, aansprakelijkheid, helderheid van regels en deskundigheid kwamen één voor één op tafel. Daarbij stuurde de voorzitter de vergadering werkelijk waar rimpelloos. Zelden heb ik zoveel vergadertechniek perfect uitgevoerd zien worden. De sfeer was wel een tikje aan de koele kant, ergens ontbrak er iets in het besturen.

Wat ontbreekt?

Vooraf aan de vergadering had ik het huishoudelijk reglement bestudeerd. Leverde geen vragen op. De statuten en aanvullend beleid, idem dito. Ook in de vergadering kwamen geen noemenswaardige punten naar boven, ondanks kritische en onderzoekende vragen. Het gebied van wet- en regelgeving en reglementen gaf geen enkel aanknopingspunt tot verdere inzichten en oplossingen.

Ergens opgelucht maar ook wat terneergeslagen door deze conclusie, riep het bestuur bijna in koor: ‘Wat dan! Hoe nu verder?’
Niet alleen zat het bestuur met een ferme vraag, ook ik merkte dat er iets miste.

De grootgrondbezitter

In bovenstaande situaties beland ik vaker. Gesprekken over governance, KPI’s en risicobeheersing terwijl het gesprek ergens anders zou moeten gaan.

Het doet me denken aan het verhaal van de grootgrondbezitter. Een oude graaf met een flink landgoed had recent wat grond verkocht. Als gevolg daarvan is hij nerveus omdat hij twijfelt of de metingen door een jonge en onervaren landmeter wel goed zijn uitgevoerd. Misschien is er teveel van zijn land toegewezen aan de nieuwe eigenaar, of is het nieuwe hek verkeerd geplaatst. Daarbij twijfelt hij ook nog of de meting bij een vorige transactie wel goed is uitgevoerd. Bezield besturen gaat niet over de grootte van je land maar wat je ermee doet

Vanuit dit onbehagen komt de graaf terecht bij een zeer ervaren landmeter. De graaf denkt nu echt iemand te hebben die zeer precies en zeer nauwkeurig zijn landgoed kan opmeten. Alle parameters kunnen nu goed worden gecontroleerd. De landmeter gaat, na de opdracht aanhoord te hebben, op pad met zijn meetinstrumenten. Wat normaal gesproken twee dagen duurt, daar doet de landmeter nu het dubbele aantal dagen over. Want het meten moet wel echt secuur worden uitgevoerd. Aldus, na vier dagen in de weer te zijn geweest, komt de landmeter terug bij de graaf.

De landmeter

Hij heeft tot op de vierkante centimeter nauwkeurig vastgesteld dat de graaf geen enkel stukje land mist. De graaf, opgelucht dat alles klopt, blijft toch met knagend gevoel zitten. Het antwoord is niet compleet genoeg. De ervaren landmeter merkt deze twijfel op en vraagt: ‘Speelt er meer?’

De graaf stamelt en stottert: ‘De contracten kloppen, de hekken staan op de goede plaats en ik houd me aan de wet….’ Hij pruttelt verder tot hij stil is. Hij kijkt om zich heen, het hoofd futloos en licht hangend. Dan na enige momenten, komt het hoofd langzaam omhoog tot het strak en lichtjes omhoog staat. Stil en geconcentreerd staart hij in de verte, dan volgt met luide stem: ‘Nu, na al die jaren is het me eindelijk duidelijk. Het gaat niet erom dat ik weet hoeveel ik heb, maar de kern is wat ik doe met mijn land!’.

 

Bezield besturen gaat niet over de grootte van je land
maar wat je met je land doet

quote

Bezield besturen

Zo is het met het besturen van een stichting, een vereniging en een organisatie ook. De kern is niet de controle, maar het gaat erom wat je doet, vanuit je hart en ziel; als bezield bestuurder.

Bezield besturen betekent werken vanuit een boodschap. Je staat je ergens voor. Je hebt een groter doel voor ogen. Je wenst maatschappelijk iets te betekenen, bij te dragen en in te vullen. Je zet je in voor de goede zaak. Je strijd ergens voor. Voor een betekenis die verder reikt dan je bestuur.

Energie en enthousiasme

Bezield besturen betekent dat de ogen naar buiten zijn gericht, op de maatschappij en de omgeving. Met ambitie, met enthousiasme en met energie. Noem het je taak, dé opdracht of je missie. Je mag het noemen zoals je wenst, het is je in ieder geval duidelijk dat er iets te doen valt in de buitenwereld.
Daar start het.
De binnenwereld, met o.a. controle, KPI’s en reglementen, is altijd volgend.

 

 

 

Ontwikkelen en veranderen als bestuur en bestuurder?

*

>>> LIVE: Workshop, training of inspiratie

*

>>> E-learning: Basis en Verdieping