DOEL en GEVOEL: Het Witte Konijn haalt weer veel moois uit zijn hoge hoed.

Over doel en gevoel

Te hard aan het verkeerde werken?

 

Net zoals topsporters in een belangrijke sportwedstrijd, valt het niet altijd mee om te presteren onder druk, er te staan als het moet:
een belangrijke presentatie, een teambijeenkomst, een gesprek waar veel van af hangt of een vergadering die richtinggevend wordt.

Als manager, leidinggevende of professional wordt er keer op keer verwacht dat je er staat.
Dat je het juiste doet: richting geeft, stuurt en dat allemaal in een fijne en positieve sfeer.

Twee risico’s treden op bij dit soort belangrijke momenten: te veel doel en te veel gevoel.

Te doelgericht

Als je een belangrijke taak tè goed wilt doen, teveel bezig bent met het resultaat en te snel wil scoren, dan is het risico aanwezig dat je te gespannen bent, krampachtig wordt of je licht gestrest gedraagt.

In deze gespannen toestand verlies je kracht, omdat je te veel bezig bent met het bezig zijn (het resultaat behalen), in plaats van met de groep, je gesprekspartner(s) en hun vraagstukken.

Dat lek aan kracht vergroot als je zo met het resultaat bezig bent dat je mogelijke bezwaren, gevoelens en pijnlijkheden over het hoofd ziet. Je bent  minder empathisch of je onderkent de onderstromen van het gesprek en het groepsproces niet.

In beide gevallen is de kans aanwezig dat de groep zich licht (en soms zwaar) tegen je richt.
Dan wordt het trekken en sleuren en hard werken.
Het wordt ‘transpiratie in plaats van inspiratie’.
Resultaten blijven uit of zijn lastig te bereiken.

Te gevoelig

De andere kant van doelgerichtheid is gevoeligheid.
Op een begripvolle en rustige wijze luister je naar iedereen. Je gaat in op ieder pijntje, je bent een luisterend oor en iedereen je team en collega’s voelen zich volkomen veilig bij je.

Maar in deze ongetwijfeld zeer prettige sfeer die misschien al wat huiselijk begint te worden, raakt het resultaat uit het oog. Je kunt ook te veel bezig zijn met het welzijn van de groep, de sfeer en de gevoeligheden.
Gezelligheid is prima, maar op het werk kom je niet zo ver mee.

De balans

De vraag is dan ook: waar ligt die balans tussen doel en gevoel?

Wat je natuurlijk wenst is een groep waarin de verschillende kwaliteiten van de leden tot uitdrukking en bloei komen, waar een ‘podium’ is waarop ieder lid zijn persoonlijke kwaliteiten kan laten zien, dat men elkaar helpt en ondersteunt en zodoende met zijn allen een stapje extra zet, in een fijne een aangename werksfeer.

Inspirerende en sturende kracht

Die balans doel realiseer je door een balans te vinden in je luisterende, dienende en inspirerende kracht die je inzet ten behoeve van de groei, het ontwaken van de groepsleden en het loskomen van de onderstromen.
Terwijl je je sturende kracht gebruikt voor het behalen van doelen en opbrengsten.

Doel en gevoel zijn geen tegenstelling maar het de twee keerzijden van dezelfde medaille.

 

*

de balans vinden tussen doel en gevoel dat leer je in de:

Training ‘Ontspannen leidinggeven aan je team’

*

twee losse dagen

inclusief een online intake-adviesgesprek

diepgaand, wezenlijk en praktisch

Kijk hier voor data en informatie