Luisteren en kijken zijn erg belangrijk om te sturen op een positieve groepsdynamiek

Het sturen en beïnvloeden van groepen

Hoe eerder en krachtiger
op te treden?

 

Een aanvaring met je eigen beperking blijft altijd lang hangen. Vele jaren geleden gaf ik een sollicitatietraining aan een groep planologie studenten, met daarin een paar goedgebekte en kritische geesten. Ik gaf tips hoe je je opstelt in een sollicitatiegesprek: ‘eerst contact maken door vragen te stellen en dan jezelf stevig presenteren en niet andersom’, dat was mijn succesformule van toen. Die studenten zagen dat toch echt anders: ‘veel te soft, gewoon meteen vol erin’. Een flinke discussie volgde. Dat werkte dus averechts. Weinig bereikt.

Met vallen en opstaan heb ik ontdekt wat wel werkt om een groep mee te krijgen.
Hieronder volgen vijf tips hoe je stuurt op een positieve groepsdynamiek.

1 Empathie

Zorg allereerst voor verbinding met de leden van de groep. Maak echt contact door in te spelen op sfeer en ritme,  los van oordelen over uiterlijk en positie. Probeer in je eventuele irritaties over het gedrag van een groepslid het mooie en bijzondere te zien: ‘wat kan ik leren van deze persoon?
‘Empathie en een glimlach’ dat zijn de toverwoorden. Belangstelling en oprechtheid tonen zonder aanziens des persoons. Dit kan je overigens niet veinzen, wel oefenen.
Empathie draagt bij aan een positieve en veilige sfeer in de gehele groep. Neem daar je verantwoordelijkheid in.

2 Laat het verschil bestaan

Luister oprecht naar bezwaren, probeer ze te begrijpen. Bezwaarmaker en criticasters zijn er niet voor niets. Door begrip te tonen – dat betekent niet dat je ze gelijk geeft – voelt zij zich gezien en (mogelijk) begrepen.
Zie de persoon los van zijn standpunten.
Bezwaren zij er om niet (direct) op lossen. Ze mogen er gerust zijn. Ga dus niet in discussie of in een overtuigingsstand staan door te hameren op jouw standpunten.
Hierdoor ontstaat er ruimte in de groep voor diversiteit in meningen. En dat schept verdere veiligheid. Het vertrouwen stijgt verder.

3 Mening en principe

In deze veilige en vertrouwde sfeer ga je dieper luisteren. Een mening, een verwijt, een oordeel is snel gegeven. Ben benieuwd naar de beweegredenen hierachter: wat zijn de overtuigingen en principes van de bezwaarmaker? Stuur op een gezamenlijk onderzoek hierover. Er ontstaat een dialoog. Misschien komt men tot een nuancering of op andere overtuigingen daardoor.
Laat de keuze om ‘mee’ te gaan bij de ander. Die verantwoordelijk ligt echt daar. Laat eventueel de gevolgen zien van de keuze.

 

‘achter een verschil van mening gaan vaak dezelfde principes schuil’

4 Het lukt niet in een keer…

Een deel van de bezwaarmakers bereik je snel. Een ander deel niet, niet direct of nooit. Leg je daar gewoon bij neer. Informatie moet rijpen in de geest. Zeker bij lastige en complexe vraagstukken. En… misschien komt er inzicht, misschien ook niet.
Investeer daarom in tijd en rust om de ander in een eigen tempo tot een conclusie te laten komen. Wel stimulerend en prikkelend maar niet dwingend.

5 Lef en timing

Tot slot gaat groepsdynamiek over lef en timing. De juiste interventie op het juiste moment: ingrijpen of even laten lopen. Een kleine misser is zo gemaakt, dat is niet erg, zeker als je al vertrouwen en veiligheid hebt gecreëerd in de groep. Een grote misser dat merk je direct, dan wordt het transpireren in plaats van inspireren. Deze kun je in de meeste gevallen herstellen.

Verkeerde timing, onhandige start of te snel geweest?
Niet erg op de lange termijn, daar leer je van, net zoals ik met de groep studenten.
Om daarna direct wel het juiste te doen.

 

 

Wil jij ook met lef en timing aan de slag?
Leren hoe werkt een een positieve groepsdynamiek?
Kom dan naar de training:
H

‘Ontspannen leidinggeven aan je team’

twee keer per jaar geef ik deze training
*
een hele dag diepe inzichten, oefenen en feedback
*
kijk hier voor data, informatie en de aanmeldknop