De EGO bestuurder laat vaak zijn tanden zien

Hoe bestrijd je de EGO bestuurder?

&nbsp

Hoe ‘bestrijd’ je de EGO bestuurder?

 

Ik twijfel tot wie ik me moet richting. Tot de degene die je kunt betitelen als EGO bestuurder, of tot degene die last heeft van zo iemand.

Als persoon die last heeft van een dergelijk bestuurder zal je waarschijnlijk eerder geneigd zijn door te lezen dan de persoon zelf. Hij/zij voelt zich natuurlijk helemaal niet aangetrokken  tot dit stuk, want hij/zij weet alles al.
Hij/zij is namelijk een Godsgeschenk voor de mensheid, althans vanuit het eigen perspectief.
(Wij zien dat echter volkomen anders).

Daarom: hoe bestrijdt je de EGO bestuurder?
Maar eerst een paar kenmerken van dit type bestuurder.

Ik

EGO staat voor IK: narcistisch en egocentrisch. Het draait bij de EGO bestuurder om het verkrijgen van macht om die vervolgens niet meer af te staan. Succes, aanzien en roem heeft het EGO nodig om zich fijn te voelen. De IK, het EGO, dat steeds op zoek is naar complimenten, en  wijzend op zijn/haar importantie en onmisbaarheid.
(Wij weten wel beter).

De catastrofe komt eraan

De EGO bestuurder schrijft succes toe aan zijn/haar unieke kwaliteiten en bestuurlijke ondernemerschap. Daarentegen ligt falen altijd aan een ander. Hij/zij luistert slecht, is alleen geïnteresseerd als er direct een eigen voordeel valt te behalen.

Soms weet de EGO bestuurder op de korte termijn nog een paar succesjes voor de organisatie te behalen, maar op de lange termijn is dit type bestuurder vaak erg schadelijk.
(Wij zien de catastrofes natuurlijk al vroeg aankomen).

Er zijn diverse manieren om een EGO bestuurder op te voeden: te ‘bestrijden’.
Een ervan licht ik hier eruit: het zijn van een expert.

Expert zijn

Naast slippendragers – de achteloze volgers in de hofhouding van de EGO bestuurder – zijn er weinig rollen waar hij/zij mee overweg kan. Iedereen wordt gezien als een bedreiging voor zijn/haar positie, behalve die ene: de expert.

Veel van Weinig

Een expert is een persoon die veel weet van weinig. Diepte-kennis zou je kunnen zeggen; specialistisch. Onderwerp van expertise is o.a. financiën, juridische zaken, bouwrecht of ICT.
Maar ook de bestuurlijke vaardigheden kunnen onderwerp zijn van expertise. Denk aan kennis van bestuurlijke vernieuwing, onderstromen in een groep of beleidsontwikkeling.

De expert weet in de ogen de EGO bestuurder over het geheel te weinig om de macht over te nemen en is daarmee geen directe bedreiging. Als expert word je minder snel op afstand gezet, mits je als expert het ‘spel’ handig speelt.

Het spel

De expert wordt voor vol aan gezien door de EGO bestuurder als hij/zij zich strikt beperkt tot de eigen specialiteit (portefeuille). Iedere bemoeienis buiten de eigen portefeuille wordt door hem/haar als een aanval op de positie ervaren.

Je wint als expert verder respect door kennis en diepgang in de portefeuille. Daarbij mag je gerust stevig je grenzen bewaken. Helder  en volkomen duidelijk  zijn op je eigen gebied. Helder onderbouwd de gevolgen laten zien van domme beslissingen op je eigen specialisatie. Je mond houden op andere gebieden, ondanks dat je misschien wel meer weet.

Geduld

Dat respect verdienen is een kwestie van een lange adem hebben. Soms gaat het in een keer goed als je eenmalig of kortstondig met de EGO bestuurder te maken hebt. Dan zijn het de vreemde ogen die dwingen.
Vaker kost het meer tijd voordat de EGO bestuurder jou als ‘gelijkwaardige’ partner gaat zien.

Confrontatie

In al mijn ontmoetingen met EGO bestuurders werkte expert zijn goed en de confrontatie niet. Dat laatste werd vaak discussie, irritatie en soms ruzie.
Altijd bijgelegd, dat wel, maar ook altijd weer terugkerend naar de status quo van voor de confrontatie.
Afstand en geen invloed.

Confrontatie is nutteloos; expert zijn meestal niet.

 

 

Wil jij je je kennis en vaardigheden verder aanscherpen?

Je ontwikkelen als bestuurder en bestuur?

*

Doe dan mee aan de ONLINE training
KRACHTIG BESTUREN In 7 stappen naar praktisch en samen besturen.

*

leren in je eigen tempo
in de tijd die jou uitkomt
voor een absoluut zeer aantrekkelijk tarief

*

Hier meld je je ook aan voor vijf gratis proeflessen uit de online training