kracht van de groep

Hoe kracht van de groep vergroten?

 

Hoe ‘kracht van de groep’ aanzetten?

Het MT van een gemeentelijke organisatie heeft moeite om hun medewerkers flexibeler te laten werken. In een steeds veranderende omgeving is de waarde flexibiliteit zo vanzelfsprekend volgens het management, maar het komt maar mondjesmaat van de grond.

Het management wil een snellere gedragsverandering. Er is al eerder het nodige geïnvesteerd in organisatie-ontwikkeling, zonder echt resultaten te behalen.
Aan welke knoppen kan het management draaien om wel die verandering op gang te brengen?

Ik stel voor om de techniek het Socratisch gesprek in zetten om de kracht van de groep ‘te mobiliseren’.

De geest oprekken

Ik zit met het MT aan een ovale tafel, iedereen is voorzien van pen en papier. De eerste vraag is om twee minuten na te denken over het onderwerp ‘flexibiliteit’. Wat houdt flexibiliteit voor je in? Wat zijn je ervaringen? Hoe werkt het voor jou zelf? Wat betekent het?
‘Ik wil geen oplossingen voor het vraagstuk en geen verklaringen hoe het zo gekomen is’, dat zeg ik duidelijk erbij. In stilte is men geconcentreerd aan het werk.

 

Kracht van de groep:
veelsprekers waren rustiger en rustiger hadden nu ruimte om hun verhaal te doen

 

Breed verkennen: alles is goed

Na 2 minuten zetten we stap 2: alle antwoorden en ideeën die zojuist zijn opgeschreven worden geïnventariseerd. Ik nodig uit tot kort en bondig antwoorden, daarbij stuur ik op luisteren en begrip. Iedereen komt aan de beurt en ik zorg voor gelijke spreektijd. Er mag niet worden gediscussieerd en geargumenteerd. Men mag wel verhelderende vragen aan elkaar stellen. Het gaat om begrip en inzicht. Ik let goed op dat de vraag van stap 1 wordt beantwoord en dat er geen oplossingen en verklaringen worden gegeven. Daarbij stimuleer ik antwoorden die voortkomen uit eigen ervaringen. Theorieën, horen-van verhalen en stel-dat betogen kap ik af.

Zelf ervaren: kracht van de groep

Ik merk dat deze wijze van spreken met elkaar ongewoon voor ze is. Sommige moeten zich echt inhouden, al gaat dat stapje voor stapje eenvoudiger. Langzamerhand ontstaat er rust, concentratie en evenwichtig in het gesprek. Het wordt ook lekker concreet door het achterwegen laten van theorieën, verklaringzoekerij en afdwaalbetogen. We zijn op de helft;  een van de managers vraagt of we wel voldoende vaart maken….of het iets gaat opleveren al die rust. Ze merken ook dat er een veelzijdiger geluid dan normaal gesproken uit hun groep komt. ‘Het lijkt wel of de kracht van de groep toeneemt’, roept een MT-lid verbaasd

Inzichten van de actuele situatie

In de derde stap vraag ik de deelnemers welke persoonlijke inzichten er zijn ontstaan. Welke wenkende perspectieven groeien. Een ieder krijgt 2 minuten om een antwoord voor te bereiden. Bij de inventarisatie is het wederom een kwestie van kort en bondig formuleren, luisteren en verhelderende vragen stellen. Ik blijf streng door te stellen dat er niet mag worden gediscussieerd en geargumenteerd. En ook hier weer komt iedereen aan bod, met gelijke spreektijd.

 

het Socratisch gesprek:
de kunst van het minder spreken en meer ruimte

 

Wat staat je te doen?

In de laatste stap van deze dialoog vraag ik wat de deelnemer onder ogen heeft te zien op basis van de inzichten uit de eerdere stappen. ‘Wat je doen hebt, of juist te laten?’. Twee minuten stilte ter overdenking. Dan volgt de inventarisatie die korter en bondiger dan de rondes hiervoor, dat is mooi. Het doorvragen gaat goed. En als vanzelf zonder al te veel te hoeven sturen, word de conclusie getrokken dat zelfgekozen flexibiliteit eenvoudiger op te pakken is dan ‘opgelegde en gevraagde’ flexibiliteit.

Op mijn vraag: ‘Wat gaan jullie doen op basis van deze dialoog’, is het unanieme antwoord: ‘Wij besluiten, als management om in gesprek te gaan met de medewerkers over de ‘opgelegde’ flexibiliteit. Flexibiliteit kun je niet top-down implementeren. Meer ‘kracht van de groep‘ ontstaat door ruimte, niet door opdrachten. Blijkbaar hebben we dat over het hoofd gezien. Dat hebben we zelf ervaren. We gaan anders met onze medewerkers in gesprek’.

 

Na twee uur is het MT verbaasd dat ze met zoveel rust en weinig woorden zoveel resultaat boeken.

Zelf actuele vraagstukken?

Heb je zelf actuele vraagstukken of een ingewikkelde situatie in je team of organisatie. Kijk hier dan hoe ik je direct help met het begeleiden van een Socratisch gesprek. En hoe je de kracht van de groep aanspreekt en gestructureerd mobiliseert en leidt.