De Kunst van het Krachtig Interveniëren

Hoe stuur je disfunctionele gespreksgenoten?

 

In een gesprek en bijeenkomst heb je te maken met deelnemers in allerlei soorten en maten:

 • de langspreker: schitterend geconstrueerde zinnen, maar als je goed luistert wordt er weinig gezegd
 • de nee-vermijder: ‘ik weet het niet’ zou het beste antwoord zijn, alleen dat antwoord wordt zorgvuldig vermeden door verhullend taalgebruik
 • het gods-geschenk op aarde: erg vol van zichzelf en zijn/haar grootse daden
 • de stille: moeilijk tot een uitspraak of een bijdrage te bewegen
 • de door-elkaar-prater: houdt bij voorkeur van onder-onsjes tijdens de vergadering
 • de dwaal-sporen-legger: haalt er van alles bij wat niets met het onderwerp van de vergadering te maken heeft
 • de historicus: weet goed hoe het allemaal zo gekomen is, maar oplossingen … ho maar.
 • de windvaan: praat met iedereen mee, maar voegt niets toe
 • het argumentie-kanon: vuurt veel meningen af in een gesprek, maar beweegt zelden
 • en gelukkig is er ook nummer 10…. de effectieve spreker.

Hoe zorg  je er nu voor dat je al deze types efficiënt, resultaatgericht op een prettige wijze door een gesprek heen leidt? Met de juiste interventie op het juiste moment. En dat red je niet met vaardigheden alleen. Je zal meer moeten doen. Het gaat ook om je houding en gedrag. Concreet gesteld een combinatie van:

 1. MOED tonen,
 2. CREATIEF zijn en
 3. TECHNIEK beheersen.

Hieronder een aantal suggesties:

MOED

Niet aan de ketting

Ingrijpen gaat eenvoudiger als je de vrijheid ervaart om te ‘spelen’. Niet gehinderd door angsten, onzekerheid en aannames over wat wel en niet kan. Wel lef en moed. Meer moed bereik je door je angsten te laten varen; het is de andere kant van dezelfde medaille.

Meer dynamiek door een eerdere start

Je start voordat de groep vindt dat je moet starten, pak dat moment direct. Door verrassing meer dynamiek. Je staat dan direct met 1-0 voor omdat je moed toont en daarmee respect verdient.

Eigenzinnigheid

Met verrassing, nieuwe wegen en een andere aanpak doorbreek je een patroon, nodig om de groep verder te brengen. Verrassende ingrepen komen niet voort uit standaard denken, wel uit eigenzinnigheid. Jezelf zijn, je creativiteit de ruimte geven en kiezen voor je eigen unieke aanpak. Als ‘aparte’ ingrepen ten dienst van de groep staan wordt er veel meer gepruimd dan je voor mogelijk houdt.

 

De juiste interventie op het juiste moment
is meer dan
vaardigheden alleen

 een stukkie wit

Creativiteit

Verbeelden

Spreek twee zaken met jezelf af vóórdat je een gesprek hebt: 1. Kies voor een andere aanpak dan gewoonlijk. Maak daarvan een heldere en beeldende voorstelling zodat je deze aanpak laat aansluiten op de dynamiek, niveau en samenstelling van de groep; en 2. Bepaal een tactiek hoe je één probleem in de groepsdynamiek gaat tackelen.
Zonder deze voornemens is de kans groot dat je onbewust weer in de valkuil van de disfunctionelen stapt.

Groepskracht

Er zit altijd meer in de groep dan je weet, dat is het verborgen en geheime potentieel. Stimuleer dat door bijvoorbeeld deze aanpak: na de opening geef je het woord aan iemand in de groep: een vraag, een opdracht. Laat de groep werken, dan kun jij luisteren en observeren. En interveniëren … niet op de doelen, maar op het stimuleren van de groepskracht en de groepsdynamiek.

 

Verrassende ingrepen komen niet voort uit
standaard denken, wel uit eigenzinnigheid

Hoofdstuk

Techniek

Welkom ‘aan de bar’

Bij een begin van een gesprek verwelkom je de ander(en) alsof je samen iets gaat drinken aan een bar en daar een goed gesprek hebt: ontspannen en echt. Door openheid, gezelligheid en empathie voelt men zich erbij horen. Een noodzakelijke basis om later te sturen en te interveniëren.

Kort en bondig

Geef direct bij de start van de vergadering aan dat je KORTE en BONDIGE antwoorden wenst. In de regel zal niemand daar bezwaar tegen hebben. Maar tussen afspraak en uitvoer bestaat vaak een grote kloof. Je kunt dus altijd terugverwijzen naar deze afspraak.

De ‘harde’ ingreep

Met het groepsbelang voorop, kun je harde interventies doen op een disfunctionele gespreksstijl. Het zal mogelijk door die enkeling lastig gevonden worden, maar het geheel zal tevreden zijn, mogelijk zelfs opgelucht. Doe de harde ingreep met algemeen respect voor de persoon en met heldere sturing op één gedraging die je anders wenst te zien.

 

Leergierig en ambitieus?

 

Wil je je verder bekwamen om krachtiger te interveniëren?
Kom dan naar de workshop:

De Kunst van het Krachtig Interveniëren

Workshop in het voorjaar en het najaar
*

We gaan werken in een kleine groep, interactief, verrassend en prikkelend,
zoals je van mij bent gewend.

Meer informatie en aanmelden