Lerend besturen

Lerend Besturen

Quote

Bezield besturen is lerend besturen

 

Er zijn besturen die de bestuurs- en werkprocessen zeer goed op orde hebben: effectief en efficiënt. Van financiën, tot roosters, van website tot onderhoud; noem het maar op.
Voorspelbaar en ‘in control’. Welhaast professioneel.
Om jaloers op te zijn.
Maar, in contact met dergelijke besturen mis ik toch vaak net iets.
Wat voor mij dan ontbreekt is bezieling.

 

Bezieling

Het signaal dat iedereen welkom is: jong, oud, ervaren, junior en dat ongeacht opleidingsniveau, sociale achtergrond en bijvoorbeeld land van herkomst.
De deur die altijd open staat.
Een cultuur waarin meedoen, proberen, oefenen, en fouten maken mogelijk is.nieuwe generatie in bestuur
Wat mij betreft altijd een kenmerk van maatschappelijke stichting of vereniging of je je nu richt op cultuur, sport, natuur, welzijn, scholing of wat dan ook.
Brede vertegenwoordiging zonder aanziens des persoons.

 

Leren als onderdeel van bezieling

Bezieling is een groot en breed begrip.
Voor mij heeft het o.a. te maken met:

  • rentmeesterschap: besturen met het oog op komende generaties
  • het familiegevoel: een warm bad
  • betrouwbaarheid: je jezelf inzetten ten diensten van anderen
  • lerend besturen

Deze keer zal ik een belangrijk onderdeel van bezieling eruit lichten: het lerend besturen.
Over de andere onderdelen zal ik een andere keer meer over schrijven.

 

Lerend besturen

Lerend besturen is een mentaliteit die het bestuur uitdraagt, intern in het bestuur en extern in de stichting of vereniging.

Het betekent een klimaat waarin er speelruimte is voor creativiteit en innovatie en ook voor proberen en experimenten.
Waarin er gelegenheid is om te leren. Je hoeft namelijk niet alles direct te weten en te kunnen.
Lerend besturen staat voor een cultuur van veiligheid en vertrouwen.
Zodat alle vragen gesteld  kunnen worden.
Zodat alle onderwerpen kunnen worden bespreken.
Zodat gevoeligheden open en transparant op tafel komen.

Leuk zul je mogelijk denken!
Maar wat is het nu het belang van het lerend besturen?

 

Waarom lerend besturen zo belangrijk is?

 

Creativiteit en innovatie

Je stimuleert creativiteit en innovatie van individu en groep door ruimte te geven aan experiment en oefening.
Innovatie die nodig is om de ontwikkelingen en verandering op de korte en lange termijn ‘aan de kunnen’.

Hogere betrokkenheid

Door vragen (en dus laten meedoen) voelen mensen zich gezien en gehoord. Er ontstaat meer betrokkenheid en hogere motivatie. De onderlinge verbanden worden sterker, de teamspirit stijgt.

Er zullen minder eilandjes en kongsis zijn die hun eigen belang nastreven en te weinig bezig zijn met het belang van het geheel.

Minder stress en meer plezier

Als lerend bestuur geef je impliciet aan dat fouten maken mag. Meestal verlopen de meeste bestuurszaken ook goed. Dus waarom zo de nadruk op fouten, vraag ik me vaak af.

Als je op wat goed gaat de nadruk legt geeft dat een veel meer ontspannen werk- en bestuursklimaat.

Voorbeeldfunctie

Leden, begunstigers en bezoekers kijken altijd naar je als bestuur en bestuurder. Als je als bestuur een bepaalde sfeer om je heen weet te creëren van openheid en veiligheid, zullen andere in je buurt dat gaan overnemen. Het wordt een voorbeeld voor anderen.

Men zal zich breed in je organisatie veilig en vertrouwd gaan voelen met het stellen van vragen. Vragen leidt tot een bredere inbreng van ideeën en standpunten en het leidt tot vernieuwing.

Je leidt je eigen bestuursleden op

Omdat je als bestuur lerend bent, is je gehele stichting of vereniging lerend.
Een lerende organisatie leidt zijn eigen bestuursleden op.
Wat wil je meer?

Lekker met elkaar verder leren en dat kan:

 

 

 

 

In het komende gratis lunch webinar

onderwerpen:

1. De strategie van het lerend besturen
2. Kernmerken van het lerend besturen

en als allerbelangrijkste

3. Hoe je tot een lerend bestuur komt?

dus voel je welkom, de deur staat open en  meld je aan

voor het gratis lunch-webinar op 19 september

12.30-13.30

*

Aanmelden door mail aan Frank Hoes

 

***

Meer Krachtig Besturen en Bestuurlijk Vernieuwing

workshop en training  of e-learning.