Vragen staat centraal in dit voorbeeld van een Socratisch gesprek

WBTR: laat je niet afschrikken

Laatst was ik in gesprek met een aantal sportbestuurders afkomstig van sportverenigingen zoals voetbal, volleybal en tennis.
Zij vertelden dat de WBTR een reden is voor nieuwe bestuurders om niet tot hun bestuur toe te treden. Dat  geluid snapte ik nog wel enigszins.
Waar ik echter geen begrip voor had is dat de zittende sportbestuurders mee gingen in dat geluid. Zij beaamden dat de WBTR inderdaad een lastige kwestie is en dat vooral de WBTR-paragraaf ‘aansprakelijkheid’ zwaar weegt en afschrikt om te gaan besturen.

 

Doorvragen

Met deze situatie nam ik natuurlijk geen genoegen. Ik ben gaan vragen, ik wilde meer weten. Er bleken twee zaken te spelen. Aan de ene kant is er bij nieuwe bestuurders een grote onbekendheid wat de WBTR precies inhoudt en worden sancties en maatregelen uit de WBTR ongefundeerd uit proportie getrokken.
Aan de andere kant is er bij zittende bestuurders te weinig genuanceerde kennis aanwezig over de WBTR om de bezwaren van potentieel nieuwe bestuurders om te buigen.

 

En de UBO óók nog

Het bleek dat zowel nieuwe als zittende bestuurders inhoud en betekenis van de WBTR volkomen uit verhouding trokken. Er werd meer op basis van geruchten, aannames en veronderstellingen geargumenteerd, dan dat men zich in de materie had verdiept.
Om hun argumentatie nog wat kracht bij te zetten werd de UBO ook nog van stal gehaald. De sfeer van het gesprek werd er bijna negatief van.
Toen heb ik ingegrepen en het woord genomen. Want negativiteit en klagen op basis van ondermaatse kennis en slechte onderbouwing, dat helpt natuurlijk niemand.

 

Twee benen op de grond

Enigszins geprikkeld en met mijn hart vol betrokkenheid voor vrijwillig besturen startte ik: ‘Als je bestuurt met het belang van je stichting of vereniging voorop, besluiten neemt op basis van consensus en je doet niet aan vriendjes politiek; dus als je bestuurt zoals je al jaren bestuurt, dan is waarschijnlijk niets aan de hand’.

 

Fraude en misdaad

‘De WBTR is in het leven geroepen om uitwassen, criminele handelingen en fraude te voorkomen. In die zin is het jammer dat de goeden, jullie dus, onder de slechten moeten lijden.
Rechters of andere belanghebbenden kunnen je alleen aansprakelijk stellen als bestuurder van een vereniging of stichting bij grove nalatigheid, fraude of bijvoorbeeld oplichting.
Ik hoop dat het niet zo ver laat komen…

 

Reflectie en evaluatie

‘De WBTR is natuurlijk in die zin wel weer extra regelgeving, maar is dat dan zo slecht? Wat mij betreft niet. Omdat de WBTR je wakker schudt en een spiegel voorhoudt over waar je als bestuurder van vereniging of stichting risico’s kunt lopen.’

 

Voordeel WBTR

‘Door je in de WBTR te verdiepen krijg je een middel in handen om je bestuur te verbeteren. Er zijn diverse korte en langere ‘WBTR- checklists’ te vinden die je helpen om te kijken hoe je je bestuur verbetert en in die zin WBTR-proof maakt.

Maar laat je niets aanpraten vooral niet door experts, vooral uit de juridische hoek, want als je met actuele statuten werkt, accurate verslaglegging pleegt, transparant besluit, belangenverstrengeling buiten de deur houdt en het belang van je stichting of vereniging voorop stelt, dan is er echt niets aan de hand.

Ik heb her en der rondgevraagd bij collega-adviseurs en experts. Er is niemand die een zaak kent waarbij een bestuurder van een vrijwiligersstichting of – vereniging succesvol aansprakelijk is gesteld voor geleden schade.

 

Hakken en spaanders

‘Wat te doen dan met de WBTR? Besteedt gewoon periodiek een thema-vergadering aan de WBTR. Inventariseer waar je risico’s zitten (o.a.  financieel en fysiek). En bedenk vervolgens welke stappen je zet om deze risico’s te beteugelen.
In die zin is de WBTR een stimulans tot het aanscherpen van de kwaliteit van besturen, zowel voor zittende als aankomende bestuurders.
Daar word je een aantrekkelijker bestuur van.
Handig voor je opvolging. Want jij zit toch ook liever in een goed functionerend bestuur dan in een matig en rommelig bestuur?
En realiseer je altijd: daar waar gehakt wordt, vallen spaanders.

 

 

*

BASIS -TRAINING BESTUREN –  online

>>> inclusief uitleg over WBTR en WBTR-checklist

voor € 24.50 drie jaar lang toegang tot een veel praktische en nuttige kennis over besturen