leiderschap en irritatie passen niet bij elkaar

Sta je graag in de langste rij bij de kassa?

Hoe omgaan met ergernissen en irritaties?

Eerste willen zijn, veel praten en lang zenden, slecht luisteren, jezelf ergeren en het patent hebben op het laatste woord. Gedragingen die niets bijdragen aan je rol als leider.

Vaak doe je dit soort dingen zonder dat je het doorhebt. Onbewust en ongemerkt? Misschien wel meer dan je zou willen. En subtieler dan het hierboven staat. Maar wat draagt dat alles bij aan jouw leiderschap? Wat bereik je ermee?

Het gaat niet om jou

In de regel helemaal niets. Leiderschap is namelijk vooral het inleven in en het begrijpen van de ander. Horen wat hem/haar beweegt en waar behoeften liggen. Met zenden, ergeren en winnen lukt dat een stuk minder.
Je bent pas leider bij de gratie van de ander. Als leider doe je wat nodig is, altijd in relatie tot een ander, het juiste en op het juiste moment omdat je dat meent uit de grond van je hart.

Hoe goed gebekt, scherpzinnig, snel en assertief je ook bent. Dat allemaal leidt af van wat je te doen hebt en daar heb je dus niets aan. Tijd om eraan te werken.
Hoe? Met behulp van vier korte vragen die iedere dag 2 minuten tijd vragen.

Iedere dag turven

Hieronder staan vier vragen (1 t/m 4) die gaan over jouw houding en gedrag. Het beantwoorden ervan vergt weinig tijd. Iedere dag een paar minuten je scores bij houden, snel en eerlijk; meer is het niet. Mentaal of echt op papier. Je kunt de vragen ook door iemand laten stellen, dat werkt nog het beste.
Bij iedere vraag hoef je alleen te constateren, te turven: ‘Hoe vaak doe je wat er bij de vraag staat?’

10.000 uur of 2 minuten?

Je kunt de scores op de vragen overal ophalen. Jouw gedrag op de werkvloer is niet veel anders dan thuis, in de winkel en tijdens de vakantie.
Tijdens het bijhouden van de scores, stel je ook de volgende vragen: ‘Ben ik tevreden met de scores?’ en ‘Wat wil ik anders doen?’. Interessant is ook om de verschillen in de scores in de loop der dagen bij te houden. Welke ontwikkeling doet zich voor?

Door het bijhouden van de scores en de antwoorden word je dag na dag bewuster van je houding en gedrag, ga je veranderen, word je milder, is er meer ruimte voor de ander, en word je de leider die je wenst te zijn.
Een paar minuten per dag je bewustzijn vergroten. Zo kom je vanzelf aan de beroemde 10.000 uren gerichte aandacht op één onderwerp: leider zijn.

De vier vragen

  1. Hoe vaak heb je vandaag echt geluisterd?

Of heb je gewoon op het ritme van de woorden van de ander meegeknikt en ging het geoorde het ene oor in en het andere uit. Of nam je direct het gesprek over nadat de ander iets vertelde? Een kleine aanleiding in het verhaal van de ander om direct daarop je eigen verhaal op tafel te leggen.

Omdraaien
Door echt te luisteren hoor je ook de echte vragen en niet de vragen waarvan je vermoedt dat die er zijn. Je hoort de vraag achter de vraag.
Met luisteren voelt de ander zich gezien, ontstaat verbinding, bouw je aan een basis van vertrouwen en dus volgerschap. Lukt het je om gewoon te luisteren, alleen dat, meer niet. Lukt het je niet te reageren of sterker nog, niet het gesprek over te nemen?

 

  1. Hoe vaak heb je je vandaag geërgerd?

Wanneer startte vandaag het eerste ergeren? Bij de wekker die te vroeg afging? De keuken die niet spik en span opgeruimd was? De drukte onderweg naar kantoor? Domme vragen tijdens die ene vergadering? Voor je het weet erger je je de hele dag.

Omdraaien
Irritatie zegt alles over jou en weinig over de ander. Het grootste bewijs hiervoor is dat wat jou irriteert een ander in het geheel niet hoeft te irriteren. Blijkbaar ben je gevoelig voor iets.
Dus de grote vraag is: ‘wat irriteert je precies? Als je dat weet kun je proberen de schoonheid van wat je irriteert te ontdekken. Mogelijk kun je er iets van leren.
En bovendien, de tijd dat je je ergert is weggegooide tijd. Het lijkt me veel prettiger aan leuke dingen te denken.

              

  1. Hoe vaak heb je vandaag geoordeeld?

‘Dom, sloom, onhandig, oneerlijk, stupide, ’. Een oordeel is snel geveld. Oordelen doe je vanuit je eigen referentiekader: ‘ík weet het beter’. Wie zegt dat jouw mening de beste of het juiste is?
Oordelen belemmert en stompt af. Is dat wat je wil?  

Omdraaien
Sta je open voor andere meningen, overtuigingen en mensen die zich anders gedragen of kleden?
‘Oordelen’ is vanuit je eigen waarheid reageren. Het is in stand houden van wat er al is, bij jezelf en dus ook bij de ander.
 

 

  1. Hoe vaak heb je vandaag het laatste woord gehad, wilde je winnen?

Op de valreep nog die ene leuke, gevatte opmerking. Die grap, vaak ten kosten van een ander, bij het binnenlopen van de vergaderkamer.
Wat wil je feitelijk zeggen? Waartoe dient die grap of het laatste woord? Wat wil je bereiken ermee?

Omdraaien
Als jij wint verliest de ander. Winnen is ruimte innemen. Als jij ruimte inneemt heeft de ander minder ruimte. Als de ander minder ruimte heeft dan daalt het zelfvertrouwen van die persoon.
Zou het je lukken om de ander vragen in zijn eigen tempo op te laten lossen? Kun je geduld opbrengen voor het ritme van de ander?
Door de ander te laten winnen ontvang je dankbaarheid. De basis van vertrouwen en samenwerken. 

 

 

Wil jij aan de slag met leiderschap?

Wil jij ook leren hoe je je kracht verder ontwikkelt op dit vlak en andere onderwerpen? Kijk dan hier wat coaching je oplevert.https://www.frankhoes.nl/coaching-op-leiderschap/

Heb je direct een vraag op het raakvlak van leiderschap en organisatie, die je opgelost wil hebben? Ga dan naar: https://www.frankhoes.nl/strategiesessie-houdgreep/