‘Big DATA’ inzetten voor krachtige interventies

Feiten over houding en gedrag verzamelen om op een hoger niveau te presteren

 

Om individuele prestaties en teamprestaties te verbeteren bij o.a. voetbal, tennis en schaatsen wordt big data ingezet. Door middel van camerabeelden, inspanningsmeters en scores en uitslagen en andere input wordt nauwkeurig onderzocht hoe houding, gedrag en tactiek bijdragen (of niet) aan de sportprestatie. De uitkomsten van dergelijk onderzoek zijn een goudmijn voor een coach om te sturen op deze onderdelen van de sporter en op de teamopstelling en teamsamenstelling.
Deze werkwijze lijkt me een geweldig idee om eens toe te passen in de kantoorjungle.

Sport

Eerst maar eens terug naar de sport. Wat wordt daar zoal bijgehouden om tot betere prestaties te komen? Wie geeft de voorzet, waar komt de service terecht, hoe hard is deze, hoe is de afzet, hoe lang aan de bal, hoeveel balbezit, wat is snelheid van de sprint, wie staat waar bij een spelhervatting, wie doet de interrupties en natuurlijk nog veel meer. Alles dat te maken heeft met houding, resultaat en tactiek kan worden gemeten.

Aldus kan er nauwkeurig feedback worden gegeven op vaardigheden, techniek en houding aan de hand van feiten. En verder kan een coach het team aanpassen op basis nieuwe en verassende inzichten die met het blote oog niet waren opgevallen, maar die door het gebruik van data wel aan het daglicht komen.

Kantoorjungle

Het concept van het feitelijk bijhouden en inventariseren van gedragingen, houding en groepsproces wordt volgens mij niet of zeer beperkt toegepast in gesprekken, overleggen en vergaderingen in de werkomgeving.
Daarom lijkt het BIG-DATA-instrument mij een handig en praktisch om op te pakken; het levert je een schat aan informatie op, die je kunt inzetten om overleggen een stuk sneller en effectiever te laten verlopen.

BIG-DATA helpt bij het oplossen

Herken je een aantal van de onderstaande situaties in een overleg?

 • vaak doet de helft van de deelnemers niet echt mee aan een gesprek
 • vaak wordt er nauwelijks ingegaan op elkaars antwoorden
 • vaak bepalen extraverte sprekers de gang van zaken
 • een overleg is vaak eerder een debat dan een dialoog
 • vaak ontstaat er na verloop van tijd een tweede en derde gesprek
 • als de meesten het met elkaar eens zijn, wie durft dan ‘nee’ te zeggen
 • vaak wordt er onvoldoende gebruik gemaakt van kracht van de groep
 • regelmatig is besluitvorming vaag en traag

 

Als je deze ‘klachten’ wenst op te lossen, ga dan maar eens starten met het turven van wat je opvalt in houding, gedrag en groepsproces tijdens overleggen, net zoals dat in de sport ook gebeurt.
Hieronder een suggestie voor een werkwijze (1) en een aantal ideeën (2) waarop te letten als je instrument van BIG-DATA wenst te gebruiken.

 

(1). Suggestie: werkwijze

opzet om een ‘BIG-DATA’ analyse in te zetten.

 1. vraag aan één van de deelnemers om te observeren tijdens een overleg
 2. maak met elkaar een lijst van wat je wenst bij te houden (suggesties hiervoor bij (2))
 3. analyseer de uitkomsten
 4. laat deze even bezinken om tot diepere inzichten te komen
 5. bespreek de uitkomsten met de groep
 6. kom tot aanbevelingen, adviezen en tips
 7. bewaak de aanbevelingen bij een volgende overleg en begin weer bij a)

(2). Waarop te letten

 • hoeveel woorden heeft iemand nodig om een antwoord te geven?
 • wie geeft antwoord en wie praat om de antwoorden heen?
 • wie praat het meest? wie doet er nauwelijks mee?
 • wie verlegt het gesprek naar een ander onderwerp/ persoon?
 • wie is het snel met wie eens?
 • wie vormen bondjes?
 • wie heeft veel bezwaren?
 • wie komt met oplossingen
 • wie inspireert tot oplossingen?
 • wie stimuleert de ander om op een hoger niveau te presteren.
 • wie zegt ‘ik weet het even niet?’

Tikkie lef nodig ….?

Pas het instrument van ‘Big Data’ maar een keer toe en je zult merken hoe je met relatief weinig inspanning tot krachtige interventies komt.

 

 

op zoek naar meer inzichten en inspiratie over leidinggeven en zelfontwikkeling….?

lees dan van een de readers: o.a.:
Baas over je eigen Werkdag, Transactionele Analyse,
Van Debat naar Dialoog

of kom naar de workshop:

‘De kunst van het krachtig interveniëren’

twee of drie keer per jaar een hele dag veelzijdige en diepe inzichten,
oefenen en feedback
*

Kijk hier door data, meer informatie en de aanmeldknop