Over vanzelfsprekendheid

Tijd van bezinning en heroverweging?

 

We leven anno 2020. Velen hebben de wens een aantal economische en maatschappelijke vraagstukken op te lossen. Men wil niet op de oude voet verder en is  tegen de vanzelfsprekendheid van een jaar geleden.
Wat ik zoal hoor en lees:

  • de wens tot een sterkere overheid die zich inlevend en begripvol opstelt (toeslagenaffaire)
  • meer beloning voor werk en arbeid; zwaardere belasting voor vermogens (Piketty)
  • optreden tegen de machtsconcentratie van mega-tech-bedrijven (Amazon, FaceBook, Google)
  • betere zorg voor de planeet en minder natuurlijke bronnen uitputten (Shell, BP)
  • leven met de natuur in plaats van de mens als baas en opperhoofd van natuur en voedselketen (antropoceen)
  • meer wij en minder ik

Vanzelfsprekendheid

Tot zover deze prachtige en schitterende voornemens.
Vervolgens zou het zomaar kunnen dat veel weer bij het oude is over een half jaar. Mogelijk niet voor iedereen door fysieke, psychische of financiële problemen die zijn opgetreden de afgelopen maanden.
Toch zullen velen van ons zullen dan zijn ingeënt en, zo is de verwachting, kunnen we vanzelfsprekend de draad oppakken van februari 2020.

Maar misschien is het doodgewoon op de oude voet doorgaan niet zo vanzelfsprekend voor jou. Mogelijk zijn er voor persoonlijke en maatschappelijke redenen om iets anders te willen. Sta je op een punt leven en werk te heroverwegen. Wil je tot bezinning komen. Niet gedachteloos zomaar het voor-Corona leven weer op pakken maar ook niet ondoordacht veel over boord gooien.

Of ‘open mind’?

Tijd dus om je licht op te steken: wat vind jij belangrijk, waar sta je achter en wat weet je nog niet?
Nu is het moment om dat te onderzoeken, te verkennen en met elkaar in gesprek te gaan over nieuwe en andere vormen van leven en werken.

Een gesprek waar dit onderzoek bij uitstek plaatsvindt, is het Socratisch gesprek.
Rustig en vertraagd luisteren en vragen om tot diepere en genuanceerdere inzichten te komen.
In een Socratisch gesprek ga je vanzelfsprekendheid tegen door principes en overtuigingen te onderzoeken. Het Socratisch gesprek draagt bij een ‘open mind’: nieuwsgierig en verwonderd zijn. Het nodigt uit tot lef om tot andere overtuigingen te komen.

In het Socratisch gesprek leert je om trager te denken, scherpere vragen te stellen en nog stiller te luisteren. Zodat we een gesprek gaan voeren waar het daadwerkelijk over moet gaan.
Voor dat gesprek nodig ik je graag uit.

 

 

Wijsheid ontwikkelen? Een methode die je direct helpt