Ben jij ARCHITECT of TUINMAN ?

 

Wat is jouw metafoor in leiderschap?

 
Deze week gebruikte ik de metafoor van de architect en de tuinman bij een vraag over leiderschap van een manager. Hij wilde weten hoe hij krachtiger een programma kan realiseren.
Mijn vraag was even kort als simpel: ‘ben je architect of tuinman?’

Architect

Als architect ontwerp je vanaf een leeg vel een compleet gebouw. Je hebt een visie op tijd en ruimte. Vertaalt die naar volume, vorm, materiaal en detaillering. Wat vooraf wordt bedacht dat wordt uitgevoerd. Het ontwerp is leidend, verleidelijk en inspirerend.

Het is een bijna wiskundig plan, een militaire operatie, waarin vele actoren en belangen zijn vertaald tot heldere doelen.
Als architect creëer je de toekomst. Je weet welke stappen je vanuit het heden moet zetten om daar te komen.

Tuinman

Als tuinman heb je ook een plan, een idee. Daartoe zaai en plant je op voor jou uitgewezen plaatsen. Waar wat gaat groeien, dat is je bekend, je weet alleen niet hoe het er precies eruit komt te zien. De opbrengst is in bepaalde ongewis.

Je kunt gedurende het groeiproces snoeien, kappen en verplanten. Als tuinman ben je flexibel in het sturen op een uitkomst. Bij jou is nog veel mogelijk om te veranderen en op in te spelen.
Als tuinman werk je van het heden naar de toekomst. Je weet alleen de eerst komende stap.

Hamvraag

Ieder van deze metaforen staat voor een opvatting, overtuiging en voorkeurssysteem als het gaat over groei, verandering en ontwikkeling. Het zegt veel over hoe jij je werk aanpakt in je team, project en advieswerk.Soms is de ene wijze effectief om te in te zetten, soms de andere. Als je vastzit in een vraagstuk, inhoudelijk of met mensen, kan het handig een andere stijl te gebruiken.

Wil jij meer weten wat jouw voorkeursstijl inhoudt en wat je overtuigingen zijn?
Wil je ontdekken wat de voor- en nadelen zijn ervan?
Wil je leren om een breder repertoire te ontwikkelen zodat je krachtiger optreedt als inspirator, aanjager en leider?

 

 

Wil jij tot de kern komen?

kijk dan wat Coaching ‘Eigen-Zinnig Leiderschap’ je brengt