Hoe je krachtig intervenieert door rust en evenwicht

Zeven overwegingen ter versterking van je positie als leider

Als leider – in wat voor een rol dan ook – is het een hele kunst om het juiste te doen op het juiste moment: door het juiste zeggen, met de juiste toon, aan de juiste persoon, met het juiste instrument.
Je hebt ongetwijfeld wel eens gedacht tijdens of na een gesprek en vergadering: ‘Had ik maar… gedaan dan was het beter en anders verlopen.’ Of: ‘ Ik zou dat … willen doen om meer resultaat te boeken‘.

Allemaal ideeën en voornemens over interveniëren. Dat wil zeggen optreden en handelen om iets te bereiken, een situatie op te lossen en een probleem ten goede te keren.
Hieronder zeven overwegingen die ik toepas als ik krachtig wil interveniëren. De crux daarbij is evenwichtig en rust. Dat klinkt mogelijk wat vreemd, die combinatie van rust en kracht, omdat velen interveniëren met macht, hard en stevigheid zullen associëren.
Maar het kan ook anders, dat zal blijken…

 

  1. Je eerste en tweede oordeel

Het start met kijken, luisteren, observeren en analyseren. Want als je niet weet wat er speelt, is het lastig in te grijpen.
Zien, zien en nog eens kijken. Want het is vaak zo dat zaken net wat anders liggen dan ze zich in eerste instantie aan je voordoen. Vertragen, doorvragen, je eerste indruk vertrouwen en ook weer wantrouwen. Je gevoel inzetten, maar ook weer niet te veel. En ook naar de positie van de ander  kijken, zien wat nodig is, waar mogelijkheden zijn en hoe belemmeringen werken.
Zien is nodig om handelingsruimte of handelingsperspectief te creëren voor jezelf en je omgeving.

 

  1. Ruimte en lef

Je hebt vaak meer ruimte om in te grijpen dan je vermoedt. Want wat je positie ook is, hoe groot of klein je ruimte is, je hebt altijd een persoonlijke ruimte om ergens tussen te komen, je eigen vrijheid te leven, je vinger op te steken. Mogelijk realiseer je je het niet (altijd), maar de impact van een onnozele vraag kan groter zijn dan die van een perfect antwoord. De vraag is namelijk niet of je invloed hebt, maar wat je ermee doet. Dat vergt wel een stukje lef.

 

  1. De anti-interventie: interveniëren door niets te doen

Een interventie kan ook zeer subtiel zijn, zo klein, zo bescheiden en minimaal dat niemand het opmerkt dat er wat gebeurt. Niets doen, als het een zeer bewuste keuze is, is ook een interventie. Eerder een anti-interventie. Dat lijkt wat paradoxaal. Stil zijn, luisteren, iets gecontroleerd fout laten gaan, iemand aan zijn lot overlaten, geduld hebben, geen verantwoordelijkheid overnemen en niet voor de ander denken. Voorbeelden van krachtige anti-interventies waar je veel mee kunt bereiken.

 

  1. Positioneel denken

Interveniëren doe je niet vanuit goedkeuring, drang naar succes of onzekerheid, maar vanuit constructieve motieven. Stel jezelf maar eens de volgende vragen: Wat zou ik zelf doen en prettig vinden als ik in de schoenen van de ander zou staan? Waar zou ik zelf werkelijk mee geholpen zijn? Wat zou ik zelf nodig hebben?

 

  1. Kun je van jezelf uitgaan, maar niet naar jezelf streven?

Interveniëren gaat een stuk eenvoudiger als je niet met je eigen verhaal bezig bent, maar met dat wat nodig is om een situatie, vraagstuk, probleem op te lossen. Zodra eigen belangen gaan meespelen, ambitie te veel op de voorgrond treedt, je gezien wilt worden, je machtspositie belangrijk is, dan is je ingreep, je interventie, een stuk minder geloofwaardig.

 

‘Als er ruimte ontstaat voor volgen,
dan groeit het leiderschap in je vanzelf’

 

  1. Vrij en eigenzinnig

Hoe vrijer in je hoofd, hoe eigenzinniger, hoe verrassender, hoe speelser en dus effectiever de interventie. Om eigenzinnigheid te verklaren wordt het begrip in twee stukken geknipt. Eerst het eigene. Dat is je idee en overtuiging over wat er dient te gebeuren, welke handeling nodig is en wat het juiste besluit is. Dat idee heb je niet zomaar, dat is gebaseerd op een heldere kijk op zaken doordat je helder observeert. Dit fundament is tot stand gekomen door leren, onderzoek, reflectie, aandacht en concentratie. Steeds weer je kennis en inzichten bijslijpen, wegstrepen en toevoegen om tot die heldere blik te komen. Een die niet vertroebeld is door een zelf aangelegde rookgordijn van angsten, verlangens, eerzucht of machtsbelangen.

 

  1. Yes: de gouden formule

De gouden formule heb ik niet. Die bestaat volgens mij ook niet. Wat ik wel weet is dat teveel, te snel, te vaak, te hard, te krachtig, de interventie een stuk minder effectief maakt. Het tegenovergestelde natuurlijk ook.
De kunst zal zijn om balans te vinden tussen opstaan en laten gaan, ingrijpen en loslaten, hard en zacht; heersen en wijsheid tegelijk.
Want stel je maar eens voor: ‘Als er ruimte ontstaat voor volgen, dan groeit het leiderschap in je vanzelf’.

 

Workshop ‘De kunst van het krachtig interveniëren’

Leer hoe je krachtig stuurt in groepen en werkprocessen.

Drie keer per jaar kun je deze workshop volgen. Te Utrecht, een hele dag.

*
Creatief en interactief, zoals je van mij gewend bent,
met veel feedback op coaching-on-the-floor.
Er is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar.

*
Kijk hier voor data, meer informatie en het aanmelden