Kracht van de groep en leiderschap. Een oefening uit een bestuurstraining: het blijkt zoals zo vaak: het is toch een zaak van timing en geduld

De kracht van de groep

Een voorbeeld uit een bestuurstraining

Langzaam komt iedereen de zaal binnendruppelen. De een monstert de zaal, de ander loopt zoekend rond en een derde stevent direct op een stoel af. Koffie en thee wordt gepakt. Bekenden groeten elkaar. Er wordt druk genetwerkt alvorens ik start met de bestuurstraining ‘Krachtig Besturen’.

Ik sta voor een groep van 50 bestuurders van diverse welzijns-, sport- en maatschappelijke organisaties.
Om te laten ervaren hoe leiderschap effect heeft op kracht van de groep, start ik met een oefening.

Kracht van de groep

Ik vraag aan de groep deelnemers een opdracht uit te voeren: de jongste deelnemer komt in de linkse hoek van de zaal te staan, de oudste rechts en ertussen moet een lint ontstaan van de deelnemers op leeftijdsvolgorde. Aan de groep om het te regelen. Ik druk mijn stopwatch in en wens ze succes. 

De leider staat op

Ik zie de jongste deelnemers al naar elkaar toe trekken in de linker hoek. De ouderen doen dat ook in hun hoek. Een paar fracties later klinkt er een harde kreet uit de groep. “Stop ho!”, een sportieve man staat energiek gebarend iedereen tot stilte te manen en vraagt om aandacht. Hij spreekt luid: “Alvorens dat jullie verder gaan en iedereen door elkaar heen begint te lopen. Ik trek hier een denkbeeldige lijn. Links ervan staat iedereen die ouder is dan 50 en rechts ervan de jongeren.” De groep kijkt hem meewarig aan en gaat door met waar ze mee bezig waren. Elkaar keer op keer bevragend: “Wat is je leeftijd?” Langzamerhand zie ik orde in de chaos komen.

De hard werkende leider

Tot mijn en ieders verbazing laat de pittige man het niet zitten bij zijn ene opmerking. Hij gaat naar de groep jongste deelnemers en richt zich tot een man of acht en vraagt ze hun leeftijd. Wat zie ik gebeuren? Waar de jongeren eerst soepel en snel met elkaar de volgorde aan het vaststellen waren, worden zij gestoord in hun werkproces. Ze nemen een afwachtende houding aan en de effectiviteit daalt. De ‘leidende man’ is met één persoon tegelijk in gesprek, de overige wachten op hun beurt. De energie is geheel weg. Na een paar minuten is hij klaar met zijn groepje van acht. Trots kijkt de leider op, zoekend naar zijn volgende klus. Maar… verbazing en hilariteit alom. In de tijd dat hij met de acht personen is bezig geweest, heeft de gehele groep zichzelf georganiseerd. Vermakelijk heeft iedereen staan kijken naar de hardwerkende man.

Compliment

Ik loop op de leider af en geef hem daadwerkelijk een groot compliment. Ik zeg hem dat ik het echt knap vind dat hij zo kort na de start van de opdracht het initiatief heeft genomen voor de groep te gaan staan. Hij geniet er zichtbaar van en staat op zijn gemak naast me. Op mijn vraag of hij door had wat er daarna plaatsvond door zijn optreden, blijf hij het antwoord schuldig.

Kracht van de groep en leiderschap

Uit de groep komen dan vervolgens vanzelf de antwoorden. Met zijn allen kun je meer en weet je meer dan in je eentje, hoe slim, handig, sterk of krachtig je zelf ook bent. De groep weet meer, kan meer en heeft meer mogelijkheden. Samenwerken, delen, daar komt de groep verder mee. Ook de op het eerste oog minderen leveren hun zeer belangrijke bijdragen.

De oefening laat zien dat leiderschap deze kracht van de groep kan verzwakken, maar op een andere wijze ook zeker kan versterken.

Leiderschap heeft pas een functie als er behoefte aan is.

 

 

*

Wil je groeien en ontwikkelen als bestuur en bestuurder?

Workshop  | Training  |  Inspiratie

Kijk bij ‘Krachtig Besturen en Bestuurlijke Vernieuwing’ hoe en waarmee ik je verder help.

*

Ook als online training

leren in je eigen tempo
op de tijdstippen dat het jou uitkomt
voor vrijwilligers voor een absoluut zeer aantrekkelijk tarief

*

Hier meld je je ook aan voor vijf gratis proeflessen uit de online training

 

Online training besturen