De kracht van de groep

‘Leiderschap is ook: durven niets doen’

Langzaam komt iedereen de zaal binnendruppelen. De een monstert de zaal, de ander loopt zoekend rond en een derde stevent direct op een stoel af. Koffie en thee wordt gepakt. Bekenden groeten elkaar. Er wordt druk genetwerkt alvorens ik start met een lezing over ‘Krachtig Besturen’. Ik sta voor een groep van 50 bestuurders van diverse welzijns-, sport- en maatschappelijke organisaties. Om leiderschap en kracht van de groep te laten ervaren.

Kracht van de groep

Ik vraag aan de groep deelnemers een opdracht uit te voeren: de jongste deelnemer komt in de linkse hoek van de zaal te staan, de oudste rechts en ertussen moet een lint ontstaan van de deelnemers op leeftijdsvolgorde. Aan de groep om het te regelen. Ik druk mijn stopwatch in en wens ze succes. 

De leider staat op

Ik zie de jongste deelnemers al naar elkaar toe trekken in de linker hoek. De ouderen doen dat ook in hun hoek. Een paar fracties later klinkt er een harde kreet uit de groep. “Stop ho!”, een sportieve man staat energiek gebarend iedereen tot stilte te manen en vraagt om aandacht. Hij spreekt luid: “Alvorens dat jullie verder gaan en iedereen door elkaar heen begint te lopen. Ik trek hier een denkbeeldige lijn. Links ervan staat iedereen die ouder is dan 50 en rechts ervan de jongeren.” De groep kijkt hem meewarig aan en gaat door met waar ze mee bezig waren. Elkaar keer op keer bevragend: “Wat is je leeftijd?” Langzamerhand zie ik orde in de chaos komen.

De hard werkende leider

Tot mijn en ieders verbazing laat de pittige man het niet zitten bij zijn ene opmerking. Hij gaat naar de groep jongste deelnemers en richt zich tot een man of acht en vraagt ze hun leeftijd. Wat zie ik gebeuren? Waar de jongeren eerst soepel en snel met elkaar de volgorde aan het vaststellen waren, worden zij gestoord in hun werkproces. Ze nemen een afwachtende houding aan en de effectiviteit daalt. De ‘leidende man’ is met één persoon tegelijk in gesprek, de overige wachten op hun beurt. De energie is geheel weg. Na een paar minuten is hij klaar met zijn groepje van acht. Trots kijkt de leider op, zoekend naar zijn volgende klus. Maar… verbazing en hilariteit alom. In de tijd dat hij met de acht personen is bezig geweest, heeft de gehele groep zichzelf georganiseerd. Zij waren veel eerder klaar. Vermakelijk heeft iedereen staan kijken naar de hardwerkende man.

Compliment

Ik loop op de leider af en geef hem daadwerkelijk een groot compliment. Ik zeg hem dat ik het echt knap vind dat hij zo kort na de start van de opdracht het initiatief heeft genomen voor de groep te gaan staan. Hij geniet er zichtbaar van en staat op zijn gemak naast me. Op mijn vraag of hij door had wat er daarna plaatsvond door zijn optreden, blijf hij het antwoord schuldig.

Kracht van de groep en leiderschap

Uit de groep komen dan vervolgens vanzelf de antwoorden. Met zijn allen kun je meer en weet je meer dan in je eentje, hoe slim, handig, sterk of krachtig je zelf ook bent. De groep weet meer, kan meer en heeft meer mogelijkheden. Samenwerken, delen, daar komt de groep verder mee. Ook de op het eerste oog minderen leveren hun zeer belangrijke bijdragen. Een kleine bijdrage kan net dat stukje ontbrekende informatie bevatten of sociale bijdrage leveren waardoor de groep verder komt. Dat betekent: luisteren en voor iedereen ruimte creëren om zijn bijdrage te kunnen leveren. Leiders hebben daar een rol en functie in om dat gedrag te stimuleren.

Leiderschap heeft pas een functie als er behoefte aan is.

 

Workshop en Inspiratie-sessie

Zoek je verdere verdieping op inhoud en inspiratie als bestuurder en betrokken expert?
Wil je aan de slag met ‘Krachtig Besturen en Bestuurlijke Vernieuwing’ en ook ervaren hoe het is om te spelen met de ‘Kracht van de groep en leiderschap?
Kijk dan bij workshops of inspiraties-sessie ‘Krachtig Besturen en Bestuurlijke Vernieuwing’ hoe ik je verder help.

Reader ‘Krachtig Besturen…’

Wil meer weten over en je verder ontwikkelen in  ‘Krachtig Besturen en Bestuurlijke Vernieuwing‘?
Vraag de reader aan. Bordevol handige tips, verdieping, achtergronden en direct toepasbare instrumenten.
Een mailtje ovv ‘Reader Krachtig Besturen’  is voldoende om de reader in PDF-bestand te ontvangen in je mailbox.